Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Mamy Miedzian i Roundup w orzechach!

Dzięki staraniom naszego Zrzeszenia a w szczególności naszego prezesa Jerzego Machałka mamy rozszerzenie etykiet preparatów - Miedzian i Roundup w orzechach.

Galeria - zobacz treści pism wysłanych do producentów.

............................................................................................................................................................................

Wszystkie informacje szczegółowe o środku na stronie producenta >>   TREŚĆ ETYKIETY - UŻYTKOWNICY PROFESJONALNI  KARTA CHARAKTERYSTYKI

 

Tutaj poniżej fragmenty etykiet.

Etykieta środka ochrony roślin Miedzian 50 WP, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW

Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R - 2/2017d z dnia 04. 01. 2017 r.

zmieniającej zezwolenia MRiRW nr R-134/2015 z dnia 03.09.2015 r

Posiadacz zezwolenia:

Synthos Agro Sp. z o.o., 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1, tel.: 33 847 47 77, fax: 33 8474778, e-mail: rejestracja@synthosgroup.com

MIEDZIAN 50 WP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

 Zawartość substancji czynnej:

miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 50% (500g Cu/kg)

Zezwolenie MRiRW nr R- 134/2015 z dnia 03.09.2015 r.

zmienione decyzją MRIRW nr R - 2/2017d z dnia 04.01.2017 r

 OPIS DZIAŁANIA

 Miedzian 50 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami.

 Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

 STOSOWANIE ŚRODKA

Stosowanie środka ochrony roślinw uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

                                                               Orzech włoski, orzech laskowy

 Antraknoza, bakteryjna zgorzel

 Termin stosowania:

  • bakteryjna zgorzel – środek stosować od momentu pękania pąków, do czasu kwitnienia kwiatów żeńskich

  • antraknoza – środek stosować od momentu rozwinięcia pierwszych liści, drugi oprysk przed kwitnieniem kwiatów żeńskich

Maksymalna/zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.

 Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 2,0 kg- 3,0 kg/ha.

 Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 -14 dni.

 Zalecana ilość wody: 800 - 1000 l/ha.

 Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

.....................................................................................................................................

 

Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R - 3/2017d z dnia 04.01.2017 r. zmieniającej zezwolenia MRiRW nr R - 135/2015 z dnia 03.09.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

Synthos Agro Sp. z o.o., 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1, tel.: 33 847 47 77, fax: 33 847 47 78, e-mail: rejestracja@synthosgroup.com

M I E D ZI A N E X T R A 350 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

 Zawartość substancji czynnej:

miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 350g Cu/l (23,77%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 135/2015 z dnia 03.09 2015 zmienione decyzją MRIRW nr R - 3/2017d z dnia 04.01.2017 r.

 

OPIS DZIAŁANIA

Miedzian Extra 350 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Stosowanie środka ochrony roślinw uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Orzech włoski, orzech laskowy

Antraknoza, bakteryjna zgorzel

Termin stosowania:

  • Bakteryjna zgorzel - od momentu pękania pąków, do czasu kwitnienia kwiatów żeńskich.
  • Antraknoza - od momentu rozwinięcia pierwszych liści, drugi oprysk przed kwitnieniem kwiatów żeńskich.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 - 14 dni.

Zalecana ilość wody: 800 - 1000l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

............................................................................................................................................................

Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R - 137/2016d z dnia 02.03.2016 r.
zmieniającej zezwolenia MRiRW nr R - 218/2014 z dnia 23.10.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Monsanto Europe S.A./N.V., Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpen, Królestwo
Belgii, tel.: +32 3 568 51 23, fax: +32 3 568 50 90.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Monsanto Polska Sp. z o.o., Trinity Park III, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa,
tel.: 22 395 65 00, fax: 22 395 65 01, infolinia: 22 395 65 09, www.monsanto.pl
ROUNDUP FLEX 480
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów w formie soli potasowej) - 480 g/l (35,75%)
Zezwolenie MRiRW nr R - 218/2014 z dnia 23.10.2014 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 353/2015d z dnia 12.05.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 137/2016d z dnia 02.03.2016 r.

                                       UPRAWY SADOWNICZE
Orzech laskowy, orzech włoski

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-4,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Termin stosowania:
Środek stosować do rozpoczęcia kształtowania się części jadalnej orzecha, na intensywnie
rosnące chwasty, w dawce zależnej od występowania chwastów.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
            Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew
ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz
użytkową o stężeniu 2-4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

Cała karta i etykieta tutaj >>>  Roundup® Flex 480

 

Miedzian
Miedzian
Roundup Flex Roundup Flex

LLLOGO TYP ZRZESZ  SKUP IZDEBNO 100  fructino-baner2 LOGO PORTALU   Gospodarstwo Sadownicze HANAT