Relacja - Walny Zjazd 07.09.2014

Protokół z Walnego Zjazdu Członków

Zrzeszenia Producentów Orzechów i Sadzonek Leszczyny

z dnia 07.09.2014 r.

 

Na Walny Zjazd przybyło 14 Członków Zrzeszenia.

Jednym z punktów Zjazdu był wybór Zarządu Zrzeszenia.

Dotychczasowy zastępca Prezesa w osobie Pani Marii Wojciechowskiej ustąpiła z funkcji na własną prośbę. W wyniku głosowania Prezesem pozostał nadal Pan Jerzy Machałek. Na funkcję zastępcy Prezesa został powołany Pan Robert Bokwa. Natomiast na funkcję Skarbnika sprawuje Pani Krystyna Krzemińska.

Następnie przystąpiono do gorącej dyskusji na temat przyszłości produkcji i zbytu orzechów. Różne poglądy i zdania były na ten temat zwłaszcza w kontekście ostatniego spadu cen sprzedaży orzechów na giełdach towarowych i u pośredników. Dyskutowano również o problemach dotyczących stosowania środków ochrony roślin, których brak w aktualnym programie ochrony leszczyny. Jednogłośnie stwierdzono, że ich brak poważnie zagraża kondycji sadów leszczynowych, co zapewne przełoży się na niższą, jakość owoców także spadną plony a w konsekwencji tego dochody plantatorów. Dobra kondycja drzew - to dobra, jakość orzechów.

Rozmawiano również o przyszłości Zrzeszenia. Zauważono, że ostatnimi laty występuje mała frekwencja na spotkaniach. Ustalono także, że członkowie, którzy następnym spotkaniu nie uzupełnią składek do przyszłego spotkania z ostatnich trzech lat zostaną wykluczeni ze Zrzeszenia. Zostaną o tym fakcje pisemnie powiadomieni. Ustalono nową wysokość składki członkowskiej na rok 2014 i lata następne w wysokości 100 zł. Składkę można już wpłacać na konto Skarbnika lub osobiście na następnym spotkaniu.

Ustalono także, że członkowie Zrzeszenia będą dążyć do jak najsilniejszej współpracy między sobą. W kierunku wspólnej sprzedaży orzechów oraz sadzonek leszczyny.

Będzie można również spróbować wspólnie zamawiać hurtowe ilości środków ochrony roślin i nawozy, co również wpłynie na zmniejszenie kosztów produkcji.

Członkowie zobaczyli również projekt nowej strony internetowej oraz zatwierdzono nowe logo Zrzeszenia. Ogłoszenia zamieszczane na nowe stronie internetowej będą bezpłatne dla członków Zrzeszenia. Treść ogłoszenia wraz ze zdjęciami należy zgłaszać do Zastępcy Prezesa Pana Roberta Bokwy.

Kolejnym projektem jest również wykonanie plakietek imiennych oraz legitymacji członkowskich.

Podjęto dyskusję na temat opłat jednorazowych dla gości niebędących członkami Zrzeszenia, a chcących uczestniczyć w szkoleniach, seminariach. Jednogłośnie ustalono wysokość opłaty na poziomie 100 zł, czyli równą rocznej składce członkowskiej.

Członkowie ustalili, że następne spotkanie odbędzie się u Pani Agnieszki Życińskiej na plantacji.

Będzie to pokaz zbioru orzechów laskowych kombajnem samojezdnym Facma Cimina C200S oraz pokaz cięcia drzew leszczyny w sadzie towarowym.

Miejsce pokazu: Śnieżkowice gmina Waśniów (kod pocztowy 27-427) (droga 751 Ostrowiec-Kielce)

Termin spotkania ustalono na początek października. O dokładnej dacie spotkania powiadomimy tydzień wcześniej na stronie Zrzeszenia ( www.leszczyna.org.pl), oraz dodatkowo członkowie zrzeszenia przez wiadomość SMS.

Walny Zjazd 07.09.2014

Walny Zjazd Członków Zrzeszenia Producentów

           Orzechów i Sadzonek Leszczyny

               Odbędzie się 07 września 2014 r.

                   godzina 11:00

w   Centrum Innowacyjno – Szkoleniowym

Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

                     w Końskowoli

                    ul. Pożowska 8

w programie:

1. Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia

2. Dyskusja - przyszłość Zrzeszenia

3. Wybór nowego Zarządu

4. Zakończenie obrad.

 

 

Relacja - Walny Zjazd 23.06.2014

23 czerwca 2014 r. odbył się Walny Zjazd

Członków Zrzeszenia Producentów Orzechów i Sadzonek Leszczyny.

W Zjeździe wzięły udział 22 osoby (na 56 członków).

Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia za okres X- 2010 r. do VI - 2014 r.

W tym okresie Zarząd działał w składzie:

Jerzy Machałek – Prezes

Maria Wojciechowska –vice Prezes

Krystyna Krzemińska – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Kazimierz Cebryk

Andrzej Bartnik

Henryk Maj

W okresie działalności zarządu w powyższym składzie zorganizowano następujące imprezy:

15.X.2010 r. Dzień leszczynowy

Na którym zreferowano następujące tematy:

- ochrona leszczyny przed chorobami i szkodnikami – ( P. Z. Partyka LODR Końskowola)

- bakteriozy i mikoplazmy na leszczynie – (P. dr Joanna Puławska IO Skierniewice)

- Produkcja orzechów laskowych i włoskich w Chinach (P. M. Ścibor LODR Końskowola)

- Zwiedzanie nasadzeń leszczynowych w sadzie LODR Końskowola.

   oraz plantacji prywatnej P. B.Ciszewskiego w Trzciankach.

W imprezie uczestniczyło 65 osób.

06.V.2011 r. Seminarium w Końskowoli           

- omówiono ochronę chemiczną leszczyny na 2011 r. oraz wybrane zagadnienia z crossu dotyczące środków ochrony roślin oraz postępowanie z zużytymi opakowaniami po środkach ochrony roślin (P. Z. Partyka LODR Końskowola).

- polej z orzechów laskowych i włoskich – próba pozyskiwania metoda amatorską (p. Roman Kaplan),

- omówienie kalendarza prac na plantacji leszczyny – (M. Wojciechowska ).

- syberyjskie klimaty – relacja z wyjazdu na Syberię – (M.Ścibior LODR Końskowola).

- omówienie cięcia leszczyny w różnym wieku w sadzie LODR Końskowola (M. Ścibor

W seminarium uczestniczyło 36 osób.

2. X. 2011 r. Seminarium wyjazdowe

Celem seminarium wyjazdowego było obejrzenie plantacji leszczynowych w gm. Szczebrzeszyn i gm. Rybczewice a także obejrzenie mechanicznego zbioru orzechów przy pomocy włoskich kombajnów. Ponadto zademonstrowano urządzenia do czyszczenia orzechów po zbiorze oraz mycie i suszenie.

W seminarium uczestniczyło 40 osób.

10. X. 2012 r. Dzień leszczynowy       

Tematy omówione na sesji referatowej:

- zwalczanie szkodników występujących na leszczynie ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania misecznika śliwowego ( dr Magdalena Gantner – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie),

- nawożenie leszczyny (P. Krzysztof Zachaj z firmy Agrosimex),

- zbiór i przechowywanie orzechów (Maria Wojciechowska),

- pokaz otrząsania orzechów przy pomocy otrząsarki do owoców, (może być przydatna bardziej na małych plantacjach (Firma Mirtrop p. Mirosław Tokaj),

- zaplanowany pokaz łuszczenia orzechów przy pomocy łuskarki niestety nie doszedł do skutku z powodu nie dojechania umówionej osoby z urządzeniem,

19. II. 2013 r. Narada Zarządu.

Celem spotkania była dyskusja nad zasadnością rejestracji Zrzeszenia w Krajowym Rejestrze Sądowniczym (KRS). Z uwagi na dotychczasowe trudności zorganizowania wspólnej sprzedaży orzechów odroczono ten temat do wyjaśnienia i możliwości ewentualnej rejestracji w nowym okresie PROW 2014 – 2020 r).

18. VIII. 2013 r. Walne Zgromadzenie Członków Zrzeszenia

Minęła kadencja Zarządu i zamierzano powołać Nowy Zarząd. Ze względu na zbyt niską frekwencję ( 18 osób) postanowiono zwołać ponownie Walny Zjazd i powołać nowy zarząd.

Na Walnym Zjeździe (23.06 2014 r.) dyskutowano nad dalszą działalnością Zrzeszenia oraz

wstępnie ustalono:

- organizowanie 2 spotkań w ciągu roku,

- dyskutowano na temat rejestracji preparatów do ochrony leszczyny przed chorobami i szkodnikami na 2014 r.

- zaproponowano podniesienie wyższej stawki członkowskiej od 2014 r.( propozycja 1 - 100 zł, propozycja 2 – 200 zł na rok).

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zaległych składek do końca 2013 r. w wysokości dotychczasowej t.j. 60 zł/rok.

Z uwagi na odejście jednego z członków Zarządu Zrzeszenia, weszły dwie nowe osoby t.j. P. Bokwa Robert i P. Palus Damian.

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel firmy Atlanta Poland S.A. Pan Bieliński Piotr, który

przedstawił działalność swojej firmy zajmującej się importem bakalii, orzechów, owoców suszonych, konfekcjonowaniem ich i sprzedażą na rynki europejskie a także interesował się produkcja orzechów w Polsce i ewentualną współpracą z producentami orzechów w przyszłości.

                   Ustalono Walne Zgromadzenie wszystkich Członków Zrzeszenia

                                               na dzień 07 września 2014 r.

                                                               

 

 

 

Walny Zjazd

Walny Zjazd Członków Zrzeszenia Producentów

           Orzechów i Sadzonek Leszczyny

               Odbędzie się 23 czerwca 2014 r.

                   godzina 10:00

w   Centrum Innowacyjno – Szkoleniowym

Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

                     w Końskowoli

                    ul. Pożowska 8

w programie:

1. Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia

2. Dyskusja

3. Wybór nowego Zarządu

4. Informacja dotycząca rejestracji preparatów do ochrony leszczyny.

5. Przyszłość orzechów w Polsce   firma Atlanta p. Marek Bieliński

6. Zakończenie obrad.

 

Kontakt z doradcą

Doraźny kontakt w sprawach Zrzeszenia z Panią Marią Wojciechowską

Tel. (081) 8816285 w.118

W każdy pierwszy pracujący wtorek miesiąca w godzinach 7.00-15.00.

Dodatkowy kontakt dotyczący Zrzeszenia i strony WWW:

Pytania proszę kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wybierając formularz NAPISZ DO NAS