Relacja - Walny Zjazd 23.06.2014

23 czerwca 2014 r. odbył się Walny Zjazd

Członków Zrzeszenia Producentów Orzechów i Sadzonek Leszczyny.

W Zjeździe wzięły udział 22 osoby (na 56 członków).

Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia za okres X- 2010 r. do VI - 2014 r.

W tym okresie Zarząd działał w składzie:

Jerzy Machałek – Prezes

Maria Wojciechowska –vice Prezes

Krystyna Krzemińska – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Kazimierz Cebryk

Andrzej Bartnik

Henryk Maj

W okresie działalności zarządu w powyższym składzie zorganizowano następujące imprezy:

15.X.2010 r. Dzień leszczynowy

Na którym zreferowano następujące tematy:

- ochrona leszczyny przed chorobami i szkodnikami – ( P. Z. Partyka LODR Końskowola)

- bakteriozy i mikoplazmy na leszczynie – (P. dr Joanna Puławska IO Skierniewice)

- Produkcja orzechów laskowych i włoskich w Chinach (P. M. Ścibor LODR Końskowola)

- Zwiedzanie nasadzeń leszczynowych w sadzie LODR Końskowola.

   oraz plantacji prywatnej P. B.Ciszewskiego w Trzciankach.

W imprezie uczestniczyło 65 osób.

06.V.2011 r. Seminarium w Końskowoli           

- omówiono ochronę chemiczną leszczyny na 2011 r. oraz wybrane zagadnienia z crossu dotyczące środków ochrony roślin oraz postępowanie z zużytymi opakowaniami po środkach ochrony roślin (P. Z. Partyka LODR Końskowola).

- polej z orzechów laskowych i włoskich – próba pozyskiwania metoda amatorską (p. Roman Kaplan),

- omówienie kalendarza prac na plantacji leszczyny – (M. Wojciechowska ).

- syberyjskie klimaty – relacja z wyjazdu na Syberię – (M.Ścibior LODR Końskowola).

- omówienie cięcia leszczyny w różnym wieku w sadzie LODR Końskowola (M. Ścibor

W seminarium uczestniczyło 36 osób.

2. X. 2011 r. Seminarium wyjazdowe

Celem seminarium wyjazdowego było obejrzenie plantacji leszczynowych w gm. Szczebrzeszyn i gm. Rybczewice a także obejrzenie mechanicznego zbioru orzechów przy pomocy włoskich kombajnów. Ponadto zademonstrowano urządzenia do czyszczenia orzechów po zbiorze oraz mycie i suszenie.

W seminarium uczestniczyło 40 osób.

10. X. 2012 r. Dzień leszczynowy       

Tematy omówione na sesji referatowej:

- zwalczanie szkodników występujących na leszczynie ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania misecznika śliwowego ( dr Magdalena Gantner – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie),

- nawożenie leszczyny (P. Krzysztof Zachaj z firmy Agrosimex),

- zbiór i przechowywanie orzechów (Maria Wojciechowska),

- pokaz otrząsania orzechów przy pomocy otrząsarki do owoców, (może być przydatna bardziej na małych plantacjach (Firma Mirtrop p. Mirosław Tokaj),

- zaplanowany pokaz łuszczenia orzechów przy pomocy łuskarki niestety nie doszedł do skutku z powodu nie dojechania umówionej osoby z urządzeniem,

19. II. 2013 r. Narada Zarządu.

Celem spotkania była dyskusja nad zasadnością rejestracji Zrzeszenia w Krajowym Rejestrze Sądowniczym (KRS). Z uwagi na dotychczasowe trudności zorganizowania wspólnej sprzedaży orzechów odroczono ten temat do wyjaśnienia i możliwości ewentualnej rejestracji w nowym okresie PROW 2014 – 2020 r).

18. VIII. 2013 r. Walne Zgromadzenie Członków Zrzeszenia

Minęła kadencja Zarządu i zamierzano powołać Nowy Zarząd. Ze względu na zbyt niską frekwencję ( 18 osób) postanowiono zwołać ponownie Walny Zjazd i powołać nowy zarząd.

Na Walnym Zjeździe (23.06 2014 r.) dyskutowano nad dalszą działalnością Zrzeszenia oraz

wstępnie ustalono:

- organizowanie 2 spotkań w ciągu roku,

- dyskutowano na temat rejestracji preparatów do ochrony leszczyny przed chorobami i szkodnikami na 2014 r.

- zaproponowano podniesienie wyższej stawki członkowskiej od 2014 r.( propozycja 1 - 100 zł, propozycja 2 – 200 zł na rok).

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zaległych składek do końca 2013 r. w wysokości dotychczasowej t.j. 60 zł/rok.

Z uwagi na odejście jednego z członków Zarządu Zrzeszenia, weszły dwie nowe osoby t.j. P. Bokwa Robert i P. Palus Damian.

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel firmy Atlanta Poland S.A. Pan Bieliński Piotr, który

przedstawił działalność swojej firmy zajmującej się importem bakalii, orzechów, owoców suszonych, konfekcjonowaniem ich i sprzedażą na rynki europejskie a także interesował się produkcja orzechów w Polsce i ewentualną współpracą z producentami orzechów w przyszłości.

                   Ustalono Walne Zgromadzenie wszystkich Członków Zrzeszenia

                                               na dzień 07 września 2014 r.

                                                               

 

 

 

Walny Zjazd

Walny Zjazd Członków Zrzeszenia Producentów

           Orzechów i Sadzonek Leszczyny

               Odbędzie się 23 czerwca 2014 r.

                   godzina 10:00

w   Centrum Innowacyjno – Szkoleniowym

Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

                     w Końskowoli

                    ul. Pożowska 8

w programie:

1. Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia

2. Dyskusja

3. Wybór nowego Zarządu

4. Informacja dotycząca rejestracji preparatów do ochrony leszczyny.

5. Przyszłość orzechów w Polsce   firma Atlanta p. Marek Bieliński

6. Zakończenie obrad.

 

Kontakt z doradcą

Doraźny kontakt w sprawach Zrzeszenia z Panią Marią Wojciechowską

Tel. (081) 8816285 w.118

W każdy pierwszy pracujący wtorek miesiąca w godzinach 7.00-15.00.

Dodatkowy kontakt dotyczący Zrzeszenia i strony WWW:

Pytania proszę kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wybierając formularz NAPISZ DO NAS

Składki

Zarząd Zrzeszenia Producentów Orzechów i Sadzonek Leszczyny przypomina o statutowym obowiązku płacenia składek członkowskich za rok do 31.03. z góry. Prosimy o wpłaty również za rok 2011, 2012 i 2013. Nieuregulowanie tej należności przez kolejne 3 lata spowoduje skreślenie osoby niepłacącej z listy członków.

Konto skarbnika :

SKOK "Wisła"

24 7999 9995 0520 0281 2804 0001

Krystyna Krzemińska

  

                                                  Zarząd

Kalendarz prac na plantacji leszczyny

Kalendarz prac na plantacji leszczyny

Styczeń„

                Na plantacjach owocujących, przy sprzyjającej pogodzie (kilkudniowe

                ocieplenie) można zaczyna懠 cięcie prześwietlające.

                Młode nasadzenia, szczególnie jednoroczne i dwuletnie warto  

                sprawdzić‡, czy nie ma uszkodzeń„ spowodowanych przez zwierzynę™.

Luty       

                c.d. prześwietlanie plantacji. Porządkowanie plantacji po cięciu.

                Przegląd młodych pędów na obecność larw misecznika śliwowego.

                Przeglądać pędy znajdujące się od strony południowej, szczególnie

                dolną ich część.                             

                Jeżeli stwierdzimy znaczącą ilości larw (II stadium) to niekiedy już

              pod koniec lutego potrzebny jest zabieg. Wskazanym preparatem jest

                Promanal 60 EC, zastosowany w stężeniu 2%. Zabieg należy wykonać

                Przy sprzyjającej pogodzie tj. przy temperaturze 8 – 12oC.

Marzec

                Mineralne, doglebowe nawożenie  leszczyny jeżeli jest taka potrzeba.

                Optymalne dawki nawozów najlepiej jest ustalić na podstawie analizy

                 gleby i liści wykonanych w ubiegłym sezonie wegetacyjnym.

                 Nawozy wysiewamy na całą powierzchnię lub tylko w pasach

                 nasadzeń. Młode nasadzenia (I – III roku) nawozimy

                 indywidualnie pod każde drzewko. Jeżeli pole pod plantację zostało

                 przygotowanie prawidłowo ( składniki P, K, Ca ,,dane na zapas”)

                 to nawozimy tylko azotem.

Kwiecień

                 Kontynuacja nawożenia. Kontrola zachwaszczenia, szczególnie w

                 rzędach drzew.

                 Sadzenie młodych sadów. Przy braków opadów, młode nasadzenia

                 podlewamy.

 Maj

                 Przycinamy młode leszczyny wysadzone jesienią lub wiosną. Na

                 starszych plantacjach kontrolujemy odrosty pędów wokół szyjki

                 korzeniowej, w miarę potrzeby usuwamy je ręcznie lub przy pomocy

                 herbicydów np. Basta.

                 W połowie maja, owocujące plantacje można opryskać borem w

                dawce 1 kg czystego boru na ha w postaci np. Insolu B, Boraxu,

                 Soluboru, Foliboru, kwasu borowego.

                 Braxu i kwasu borowego nie mieszać z Mocznikiem

                W maju rozpoczynamy ochronę przeciwko Moniliozie leszczyny

                 Zwykle wykonuje się 5 – 7 zabiegów co 10 – 14 dni.

                 Pod koniec maja pamiętamy o oprysku na Słonkowca orzechowca.

                

Czerwiec 

                 Kontrola występowania szkodników (mszyce, zwójki, chrząszcze).

                 W połowie czerwca wykonujemy drugi zabieg na

                  Słonkowca orzechowca.

                  Kontrolujemy zachwaszczenie. W międzyrzędziach murawę lub

                  chwasty likwidujemy przy pomocy kosiarki lub płytkiej uprawy

                  mechanicznej (do głębokości 4 – 7 cm )

Lipiec

               

                  Od początku do połowy lipca, w razie potrzeby powtarzamy drugi

                  zabieg zwalczający  misecznika śliwowego (larwy I stadium).

                  Oprysk powinien być bardzo dokładny.                

                  W tym okresie może być również potrzebny zabieg zwalczania

                  mszyc. Do zwalczania tych szkodników zarejestrowano Fastac.

                  Kontrolujemy zachwaszczenie na plantacji.

Sierpień

                 Usuwanie odrostów.

                  Pobieranie próbek gleby i liści do analizy na zawartość składników

                  mineralnych (raz na 3 – 4 lata).

                  Przygotowywanie plantacji do zbiorów. Likwidacja zachwaszczenia.

                  Na plantacjach gdzie występuje czarny ugór, może być potrzeba

                  Wyrównania gleby przy pomocy kultywatora bądź glebogryzarki

                  i przywałowanie.                   

Wrzesień

                 

                 Przygotowywanie plantacji do zbioru orzechów.  Przed zbiorami 

                 usunięcie  zanieczyszczeń – opadłych orzechów, gałązek.

                 Przygotowanie pomieszczeń, magazynów, przechowalni do 

                 składowanie orzechów.

                 Początek zbioru orzechów.

Październik

                

                  Zbiór orzechów

Listopad 

               

                 Przygotowywanie orzechów do sprzedaży i sprzedaż orzechów.

   

Grudzień

                 

                 Sprzedaż orzechów.

                 Przegląd, konserwacja, remont maszyn i narzędzi.

                 Planowanie nowych nasadzeń, wydatków.