Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Leszczyna jest jedną z najbardziej perspektywicznych upraw...

  Zrzeszenie Producentów Orzechów i Sadzonek Leszczyny w Lublinie z siedzibą w Końskowoli zorganizowało 22 III 2015 roku kolejny Dzień Leszczynowy – Wiosna 2015 - które było wyjątkowe z dwóch powodów. Pierwszy to podziękowanie za wieloletnią pracę pani Marii Wojciechowskiej, a także panu Romanowi Kapłanowi oraz pani Krystynie Krzemińskiej. Drugi powód to - na zaproszenie naszego Zrzeszenia gościliśmy Mr. Pino Calcagani Vice Prezesa INC - Światowego Zrzeszenia Producentów Bakalii i Orzechów, którego prelekcja wzbudziła ogromne zainteresowanie plantatorów zwłaszcza, że temat to:

 Orzechy laskowe: Światowe zapotrzebowanie oraz działania Zrzeszenia w celu promocji walorów zdrowotnych orzechów.

 

   Mr. Pino był założycielem INC (Światowego Zrzeszenia Producentów Orzechów i Bakalii) oraz przez wiele lat jego Prezesem. Uczestniczył także, jako ekspert - doradca, w pracach Komisji Europejskiej nt. rozwoju rolnictwa na terenie Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na produkcję orzechów. Z uprawą orzechów laskowych związany od kilkudziesięciu lat, współautor publikacji i książek o uprawie oraz odmianach włoskich, a także tureckich odmian orzechów laskowych. Specjalista zarówno od zakładania i prowadzenia plantacji, jak też przetwórstwa. Samodzielnie zaprojektował wiele maszyn użytecznych w procesie przygotowania orzechów do sprzedaży bezpośrednio po zbiorze i w dalszych etapach produkcji. Ogromna wiedzę teoretyczną wykorzystuje w codziennej pracy. 

 

   Światowe Zrzeszenie Producentów dba, aby wszyscy byli zadowoleni począwszy od plantatora, przetwórcy do konsumenta. Organizuje coroczny Światowy Kongres Orzechów i Bakalii. Wydaje także magazyn Cracer co w tłumaczeniu oznacza „dziadek do orzechów”. Analizuje produkcję na rynkach światowych w celu przewidzenia trendów cenowych jak również obserwuje zmiany klimatyczne, które coraz bardziej wpływają na powodzenie uprawy orzechów. Dba o produkcje zdrowych orzechów zwiększając tym samym popyt wśród klientów co się przekłada na wzrost cen. Zrzeszenie jest organizacją non-profit, działa w 71 krajach, zrzesza 636 członków od których pochodzi 65 % światowej produkcji orzechów.

  Zagrożenia i wyzwania które nas czekają:

  • Zmiany klimatyczne (Polska raczej na plus)

  • Dostosowanie obszarów produkcji czyli nasadzenia w odpowiednich miejscach

  

  Zyski i zwiększenie produkcji to jedna sprawa, ale ważne jest też bezpieczeństwo żywności i zapobieganie oszustwom czyli podrabianiu orzechów. Producenci orzechów i sadzonek, przetwórcy wszyscy jako branża powinniśmy współpracować mówić jednym głosem co dotyczy wszystkich zarówno małych jak i dużych, dbać o jak najlepsze ceny, aby ta cena była uczciwa bo to umożliwia rozwój a ten jest napędzany przez konsumpcję która cały czas na świecie rośnie. Dlatego też Zrzeszenie cały czas dba oto, aby cena była satysfakcjonująca dla producenta.

 

  Nowe odmiany, mamy w Polsce trochę odmianowy miszmasz powinniśmy się skupić na 2 – 3 odmianach które będą dawały dobry plon producentom a przetwórcom będą się dobrze obrabiały. Warto wyselekcjonować dobre odmiany, które zwiększą plon z hektara, a zarazem zysk dla producenta. Nowe odmiany to słowo klucz. Mając na uwadze zmiany klimatyczne nowe odmiany powinny być odporne na mróz i długotrwałe susze. Mr Pino uważa że w Polsce jest nawet nadmiar wody. W południowej Kalifornii (USA) jest praktycznie susza i nie podlewane plantacje umierają. Wyniszczenie plantacji w północnej Turcji przez mróz spowodowało że w ubiegłym roku 2014 mieliśmy ceny za orzechy laskowe jak nigdy. To jest tak zwana globalna przyczyna, a nasza lokalna konsekwencja. Cały projekt i badania na temat zmian klimatycznych i konsekwencji tych zmian kosztuje 2 miliony euro każdego roku, a całą kwotę za badania pokrywa firma Mr Pino, Besana. Jakie ma znaczenie odbudowa lasów do uprawy orzechów laskowych dowiesz się także z tej prelekcji.

 

   W dziesięć lat produkcja orzechów laskowych wzrosła tylko o 4% ale cena wzrosła o 45% także cena orzechów rośnie szybciej niż produkcja. Dzięki akcji Zrzeszenia zachęcającej do spożycia orzechów to spożycie wzrasta i wg prognoz będzie cena orzechów wzrastała o każde 10% co roku. Za ostatnie 10 lat był tylko problem w latach 2006 i 2008 gdy Turcja wyprodukowała za dużo. Produkcja orzechów włoskich za ostatnie 10 lat wzrosła o 87% a cena aż o 239% tu także cena wzrosła szybciej niż światowa produkcja. Taka sytuacja że cena wzrasta szybciej jak produkcja oznacza że wszystko co wyprodukujemy możemy spokojnie sprzedać ponieważ tak duże jest zapotrzebowanie na świecie. Nie ma ryzyka, że się nie sprzeda tego co się wyprodukuje. W ocenie naszego gościa z Włoch produkcja orzechów laskowych wynosi 10% i wzrośnie do 14% zwiększając znacznie udział w światowej produkcji wszystkich orzechów. Jest to wyraźna wskazówka dla wszystkich plantatorów że można śmiało zwiększać nasadzenia. Orzechy laskowe są jedną z najbardziej perspektywicznych upraw i sprzedaży produktów. Jest to dobry biznes dla wszystkich tak podsumował to prelegent. Taką sytuację zwłaszcza wzrost cen zawdzięczamy wzrostowi spożycia na całym świecie głównie w Azji. Chińczycy kupujący w Polsce orzechy włoskie jako towar luksusowy to też fakt. W UE 40% populacji ludzi je regularnie codziennie orzechy .

 

      Mr Pino także zaprezentował projekt swojej firmy, który także jest skierowany do Polski czyli „Besana Project” Firma Besana to dzieło życia, a nasz gość to już czwarte pokolenie zarządzające tą firmą. Jest trzecia pod względem obrotów bakaliami w Europie. Współpracuje praktycznie ze wszystkimi największymi sieciami handlowymi. Projekt zmierza do zwiększenia produkcji i zapewnienia uczciwych warunków współpracy plantatorów. Ma na dziś 2 000 zaprzyjaźnionych plantacji i co jest niesamowite pan Pino większość odwiedził osobiście. Cel każdego plantatora powinien być taki, aby w ciągu 3 lat mieć średni plon 3 t/ha to wtedy wszystko funkcjonuje jak trzeba. Tak dla przykładu w Polsce wydajność w skali światowej jest dobra ale w Turcji np. 800 do 1200 kg/ha, Włochy 3t/ha ale suchych orzechów laskowych gdzie jadro ma 6% wilgotności, Hiszpania 2t/ha, USA (Oregon) 2t/ha także u nas mamy zbiory na poziomie włoskim tylko zbierane przy większej wilgotności gdzie włosi zaraz po zbiorze orzechy suszą. Musimy razem wspólnie działać i współpracować aby Turków uśpić żeby dalej uprawiali te swoje stare odmiany przy wydajności 800kg/ha a my się skupimy na wspólnym rozwoju między Włochami i Polakami. Możemy być spokojni bo Turcja przez najbliższe 10 lat nie wejdzie do UE i nie ma zagrożenia wolnym handlem także nic nam nie zrobią.

 

    Założenia generalne projektu Besana są takie że cena co roku byłaby rynkową którą dużej plantacji Besana jest w stanie zaoferować. Minimalna wielkość nowoczesnego sadu to 10 – 25 ha, umowa na minimum 10 lat bez ceny sztywnej z cena rynkową wyznaczaną na początku, w środku i na końcu sezonu.

   Tegoroczne ceny sprawiły że we Włoszech wyzbierano wszystkie orzechy w międzyrzędziach ręcznie także nie pozostał ani jeden orzeszek co nie często się zdarza!

   Typowa plantacja włoska ma rozstaw 3x4 a na krańcach plantacji są sadzone orzechy włoskie.

         Więcej szczegółów dowiesz się z relacji filmowej na którą zapraszam.

 

     Przygotował i opracował Robert Bokwa   www.HANAT.pl

 

Mr. Pino Calcagani
Mr. Pino Calcagani
Mr. Pino Calcagani
Mr. Pino Calcagani
Mr. Pino Calcagani
Mr. Pino Calcagani
Mr. Pino Calcagani
Mr. Pino Calcagani
Mr. Pino Calcagani
Mr. Pino Calcagani
Mr. Pino Calcagani
Mr. Pino Calcagani

LLLOGO TYP ZRZESZ  SKUP IZDEBNO 100  fructino-baner2 LOGO PORTALU   Gospodarstwo Sadownicze HANAT